42929sap

התקשרו עכשיו

08-9521606

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

שלח
פנייתכם נשלחה בהצלחה!

פתרונות הביטוח שלנו:

התיאור המוצג באתר זה לעיל הינו תיאור כללי של סוגי תוכניות הביטוח השונות. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסות השונות. הפרטים המלאים מצויים בפוליסות הרלוונטיות ובהסכמי השירות, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות, המידע הרשום בפוליסות החברות השונות גובר על התיאור באתר.
קונספט בניית אתרים
© Menivim 2011